Is het stagiair of stagiaire? 

Over veel leenwoorden die gebruikt worden in de Nederlandse taal ontstaat nogal eens verwarring. Een woord dat in deze categorie valt, is stagiair. Is het nou stagiair of stagiaire?

We komen het woord ‘stagiair’ 100x per dag tegen bij Fiks. We hebben namelijk een stageplatform gebouwd om studenten te connecten met bedrijven via WhatsApp. Vandaar dat we in deze blog uitleggen wat de goede vorm is. 

stagiair of stagiaire

Wat is een stagiair?

Volgens de officiële aanduiding in de Dikke Van Dale, is een stagiair iemand die stage loopt. Het woord stagiair kan op meerdere manieren gebruikt worden.

De algemene term stagiair kan zowel gebruikt worden voor mannen en vrouwen en is daardoor onzijdig. Als men echter specifiek spreekt over een vrouw die stage loopt, kun je het woord vervoegen naar stagiaire. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog meervouden van de mannelijke en vrouwelijke vervoeging, die we aanduiden als stagiairs voor mannen en stagiaires voor vrouwen. Wanneer de groep zowel mannen als vrouwen betreft, kiest men voor de mannelijke meervoudsvorm. 

sta·gi·air (de; m; meervoud: stagiairs), sta·gi·ai·re (de; v; meervoud: stagiaires)

In algemene zin kun je er vanuit gaan dat een bedrijf zowel open staat voor zowel mannen als vrouwen bij het woord stagiair

Waar komt het woord stagiair vandaan?

De term stagiair is een leenwoord afkomstig uit de Franse taal. In tegenstelling tot de Nederlandse taal kent het woord stagiair in Frankrijk maar één vorm, namelijk stagiaire. Ook wordt voor zowel mannen als vrouwen dezelfde vervoeging van het woord gebruikt. In het Frans slaat het woord stagiaire op zowel mannen als vrouwen.

Wanneer een leenwoord uit het Frans eindigt op -aire, zoals bijvoorbeeld militaire, wordt dit in het Nederlands automatisch vervoegd in een vorm eindigend op -air. In de Nederlandse taal gaat het hier om een mannelijk of genderneutraal persoon. De vorm -aire betekent in het Nederlands automatisch dat de schrijver het over een vrouw heeft. 

Waar in de Franse taal een woord eindigend of -aire de laatste -e niet uitgesproken wordt, is dit in het Nederlands wel het geval wanneer het om de vrouwelijke vorm van het woord gaat en dus eindigt op -aire.

Waarom is het woord stagiair(e) een hot topic?

Recent is het woord stagiair om verschillende redenen een hot topic geworden. Allereerst omdat de aanduiding in de Dikke Van Dale is aangepast, maar ook omdat bedrijven steeds moeilijker aan personeel kunnen komen.

In januari 2022 communiceerde NU.nl namelijk dat alle de-woorden die niet per definitie naar een man of vrouw verwijzen, voortaan een x achter het woord krijgen in het algemeen Nederlands woordenboek. De x verwijst hier naar een woord dat dus genderneutraal is. De wijziging wordt doorgevoerd bij zo’n 15.000 woorden en is te vinden in de nieuwe uitgave van 22 maart. 

Los van grammatica zijn stagiairs ook een hot topic omdat bedrijven steeds meer moeite hebben met het vinden van geschikt personeel voor openstaande vacatures. Om die reden zijn bedrijven steeds vaker op zoek naar jong talent dat goed op te leiden is. 

Bent u als bedrijf ook op zoek naar talent? Check dan snel Fiks voor bedrijven en bereik ook sneller en effectiever meer studenten!

Meer taalkundig advies? Lees dan onze blog over Stage lopen of stagelopen of onze blog waar we ingaan op de vraag: Wat is stage lopen in het Engels?